Công ty TNHH MTV Thương mại Hà Như

Địa chỉ: Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng

 260/49, Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0933 075 786

Website: www.ketnoitieudung.vn