NIKAWA - VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN !
Logo
Trang chủ » Hướng Dẫn Kích Hoạt Bảo Hành

Hướng Dẫn Kích Hoạt Bảo Hành

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH TRÊN WEBSITE NIKAWA

BƯỚC 1: CÀO PHỦ NHŨ LẤY MÃ SMS
BƯỚC 2: TRUY CẬP LINK KÍCH HOẠT BẢO HÀNH: Tại Đây

Cách 1: Truy cập trên máy tính

Cách 2: Sử dụng ứng dụng Scan mã Qrcode để truy cập link kích hoạt bảo hành

Lưu ý: Quét Qrcode ở bên trái con tem bảo hành Nikawa

BƯỚC 3: NHẬP THÔNG TIN KÍCH HOẠT TRÊN HỆ THỐNG

Thông tin bao gồm:

- Mã kích hoạt (Mã SMS)

- Email:

- Tên khách hàng:

- Số điện thoại (bắt buộc nhập) – để doanh nghiệp căn cứ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Thông báo sau khi kích hoạt thành công:

BƯỚC 4: KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN BẢO HÀNH

Bấm vào mục "TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH”

Nhập mã bảo hành hoặc Tên khách hàng hoặc Số điện thoại để tra cứu thông tin đã kích hoạt
Nhận tư vấn miễn phí